Aanpak

Waarin is de benadering door mij anders?

  • Praktische invulling en begeleiding, niet alleen advies;
  • Bedrijfskundige benadering (‘business manager in plaats van in- of verkoopmanager’);
  • Professionele invulling van beproefde methodiek;
  • Geborgde (proces)verbetering in plaats van ‘eenmalig kunstje’;
  • Gebaseerd op data in plaats van aannames (geen ‘bedrijfsblindheid’);
  • “Walk the talk” (doe wat je zegt).


Mijn inzet komt het best tot zijn recht bij:

  • Complexere projecten in primaire (inkoop)categorieën;
  • Met veel externe en interne belangen (stakeholders);
  • Waarbij ruime praktijkervaring is benodigd.